On-line výuka z důvodu havárie vody

Oznámení

Milí žáci a rodiče,

z důvodu havárie vody v naší škole bude zítra – 3. 1. 2023 – výuka on-line, z domu.

Učitelé se budou připojovat do aplikace Microsoft Teams a budou vyučovat na dálku. Od 8:00 do 9:40 proběhnou třídnické hodiny a příprava na on-line výuku. Všichni žáci se v tomto čase spojí se svým třídním učitelem a ověří si přístup a funkčnost spojení.

Vyučování on-line začne tedy po těchto přípravách v 10:00 v prostředí Microsoft Teams.

Pokud bude mít někdo problém s přihlášením, volejte Bc. Rokose, nebo mu napište e-mail.

V provozu nebude ani školní jídelna, obědy budou automaticky odhlášeny.

Tato úprava platí jen pro výuku v budově školy Dvořákova. Pracoviště Hakenova i OV na pracovištích smluvních partnerů proběhne beze změn.

Ing. Libor Pelaj, ředitel školy