Opraváři si vyzkoušeli vánoční tradici

Žáci na odborném výcviku zkouší tavící teploty materiálů při vánoční tradici lití olova.

Roman Vaškových, učitel odborného výcviku