Oznámení školní jídelny

Oznamujeme žákům, že po obnovení výuky je možné se stravovat ve školní jídelně.