Praktické vyučování od 26. 4. 2021

Milí žáci,

od 26. 4. 2021 je povolena osobní účast na praktickém vyučování žáků všech ročníků (odborný výcvik, praxe, praktická cvičení), která je podmíněna povinným testováním; toto platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích smluvních partnerů. Video a návod k testování najdete v jednom z předchozích příspěvků.

 

▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školním domově mládeže

▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění se stravovat ve školní jídelně – nutno nahlásit předem vedoucí jídelny tel. či e-mailem

▪ žáci jsou povinni nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu – respirátor FFP 2

▪ skupinové i individuální konzultace mohou dále probíhat podle plánu

▪ pravidelné testování bude probíhat v tělocvičně nebo na pracovišti Hakenova – vždy 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek, pokud by žák přišel v jiný den, otestuje se v den příchodu do školy

 

Rozpis testování 26. a 29. 4. 2021 – Dvořákova

Rozpis testování 26. a 29. 4. 2021 – Hakenova

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele