Prezenční a distanční výuka od 25. 11. 2020

Milí žáci,

od středy 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních školvšech žáků v praktickém vyučování. Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná.

Pro ostatní žáky pokračuje distanční výuka.

Ubytování v domovech mládeže je poskytováno žákům, kteří mají prezenční výuku od 24. 11. 2020 od 17.00 hod. Strava pro ubytované žáky bude zajištěna od oběda dne 25. 11. 2020.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele