Prezentace závěrečných odborných prací žáků SOŠ Dvořákova

V pondělí 23. ledna prezentovali žáci z oboru Agropodnikání a Podnikání své závěrečné práce dle vybraného tématu. Na těchto pracích žáci pracují více než rok ve spolupráci se svými zadavateli. Letos bylo odprezentováno celkem 43 prací. Žáci museli nejprve zpracovat téma závěrečné práce tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle a následně svoji práci odprezentovat před komisí, která byla složena z učitelů odborných předmětů …

Témata závěrečných prací byla velmi rozmanitá a týkala se nejen ekonomie, ale i zemědělství, ekologie a informatiky. Velmi zajímavé byly práce například na téma: Použití CNG a LPG motorů v dopravě, Vliv závlahy na pěstování brambor a Vliv přihnojování na pěstování kukuřice na zrno.

Za nejlepší práci byla komisí vyhodnocena práce s názvem Vývoj obsahu cukru v bobulích vinné révy, kterou zpracoval Dominik Škvařil pod vedením Ing. Marie Kukačkové. Cílem této práce bylo porovnat vývoj obsahu cukru v bobulích vinné révy v období jejího zrání.  Proč si Dominik tuto práci vybral? Dle slov Dominika, ho vždy velmi zajímalo, jak je možné, že ze stejné odrůdy hroznů vinné révy pěstované na různých stanovištích má vyrobené víno odlišnou chuť i vůni. Na základě poctivého zpracování závěrečné práce, tak dostal odpověď na svoji otázku a zúročil tak nabyté vědomosti, které získal v průběhu svého studia.

Ing. Kristýna Kislingová