Prezidentské volby ve 2. KR

Poslední hodiny Občanské nauky se přímo nabízely k tomuto aktuálnímu tématu Volby prezidenta 2023.

Nejlepší metoda výuky je vlastním zážitkem žáků. Někteří žáci jsou již plnoletí a byli poprvé volit v podzimních komunálních volbách, někteří dosáhli plnoletosti nedávno a nyní je čeká volební premiéra a část žáků si bude muset počkat na další volby. Tak jsme si zrealizovali vlastní volby, na které jsme se zodpovědně připravili. Velmi nám pomohly webové stránky Ministerstva vnitra, kde jsou přehledně zpracovány všechny potřebné informace: Volba prezidenta, Funkce prezidenta a podmínky kandidatury, Kandidátní listiny, Podmínky hlasování, Průběh hlasování, Sčítání hlasů, Možnosti soudního přezkumu.

Při pečlivé přípravě voleb jsme si zopakovali psaní adres na obálku (v dnešní elektronické době téměř ojedinělost pro většinu žáků), vedli jsme debatu na nedělní odvysílanou Superdebatu v ČT – sledovalo ji poměrně dost žáků! Jejich vlastní názory na jednotlivé kandidáty, jejich odhady na vítěze voleb, použili jsme volební kalkulačku a proběhla naše autentická volba, které jsme se zúčastnili všichni přítomní. A to je krásná věc, že i mladí téměř plnoletí lidé chtějí volit a nezříkají se volebního práva a měli možnost si zkusit volby nanečisto. Běžná třída se proměnila ve volení okrsek 2. KR. Volební lístky ve zmenšené velikosti dostali žáci ve světle modrých obálkách, na které si napsali svoji adresu, zkontrolovali si volební lístky, nachystali občanské průkazy a čekali ve frontě u volební komise pro zapsání účasti a ověření totožnosti. Dále za naší plentou z jednoho křídla školní tabule se svobodně rozhodli pro jednoho vhodného kandidáta a vložili svůj volební lístek do bílé obálky označené krásným logem školy a následně vhodili do hlasovací zapečetěné urny. Po skončení voleb nastal čas k vyhodnocení odevzdaných počtu hlasů jednotlivým kandidátům. Abychom nezapomněli na základní matematické počty, přepočítali jsme počet hlasů na procentuální výsledky. Kdo zvítězil, si necháme pro sebe, ať nikoho nepropagujeme a neovlivňujeme. 😊

Naše volby jsme si užili a přejeme všem voličům správnou volbu nového prezidenta ČR.

 

Mgr. Ivana Besednjaková