Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení a kritéria. Více informací v sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení.

Do oboru Agropodnikání a Podnikání se konají příjímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Ředitel školy rozhodl, že pokud bude počet přihlášených žáků menší, než je předpokládaný počet přijímaných žáků, přijímací zkoušky se konat nebudou a budou přijati všichni přihlášení uchazeči.

Do tříletých učebních oborů se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají.

Pokyny k vyplnění přihlášky do oboru Podnikání – zde