Přijímací řízení

Informace k zápisovým lístkům

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení

Pro nové žáky otvíráme ve šk. roce 2020/21 tyto studijní obory:

Agropodnikání

 • čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou
 • odborné vzdělávání je orientováno do zemědělské prvovýroby, směřuje i do oblastí zpracování zemědělské produkce, pěstování rostlin, chovu zvířat, ochrany rostlin, cestovního ruchu, ekonomiky, služeb nezbytných pro řádné fungování zemědělské výroby, provozu firmy, farmy, podniku
 • vzhledem k vinařské tradici Znojemska je  navíc orientován na vinařství a vinohradnictví
 • žák získá během studia zdarma řidičské oprávnění skupin B a T, osvědčení potřebná k obsluze zemědělských strojů, má možnost v kurzech realizovaných školou získat svářečský průkaz apod.
 • po ukončení studia obdrží maturitní vysvědčení a Europass – dodatek k životopisu v českém a cizím jazyce, popisující obsah jeho studia, osvojené klíčové a odborné znalosti a dovednosti
 • absolvent je dále připraven pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole

Přihláška ke studiu na střední škole

Zdravotní způsobilost ke studiu

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 – 1. kolo

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 – 2. kolo a další kola


Podnikání

 • dvouletý denní nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou
 • je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělávání s výučním listem a představuje jednu z forem celoživotního vzdělávání dospělých
 • absolvent bude připraven k tomu, aby uměl zahájit a provozovat vlastní podnikatelskou činnost jako fyzická nebo právnická osoba.

Přihláška na nástavbové studium

Zdravotní způsobilost ke studiu

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 – 1. kolo


Stejně jako ve všech školách budou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky.

1. termín: 14. 4. 2020


Dále naše škola nabízí studium ve tříletých studijních oborech zakončených závěrečnou zkouškou:

 • Kuchař-číšník
 • Cukrář
 • Pekař
 • Opravář zemědělských strojů
 • Prodavač
 • Řezník-uzenář
 • Zahradník
 • Zahradnické práce

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 – 1. kolo

Do těchto oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Zdravotní způsobilost ke studiu
Přihláška ke studiu na střední škole
Přihláška na nástavbové studium