Připomenutí holocaustu

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna 1945 osvobození Osvětimi) proběhly ve výuce občanské nauky u prvního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů projektové hodiny zaměřené na problematiku rasismu, diskriminace a antisemitismu. Zvláštního zaměření se dostalo genocidě v době druhé světové války.

Žáci se tak seznámili pomocí různorodých aktivit s danou problematikou, zhlédli autentický dokument o koncentračních a vyhlazovacích táborech a v neposlední řadě pomocí skupinové práce vytvářeli o táborech obrazové a textové prezentace. Na závěr každá skupina prezentovala svou práci před třídou a vyslechla si hodnocení od ostatních.

Mgr. Alena Bachmanová