Příprava na celostátní soutěž

Naši žáci 3. ročníku Velčický Tomáš, Coufal Milan a Mrkvička Tomáš se pilně připravují na celostátní odbornou Soutěž oboru opravář zemědělských strojů, která se koná 13. – 14. března 2024 v SOUz Chvaletice.

Jedná se o zvládnutí praktických odborných dovedností a teoretických odborných znalostí:

1. Test z pravidel silničního provozu

2. Test z technologie oprav, motorových vozidel a zemědělských strojů

3.Poznávací test

Fotografie z přípravy:

Ruční zpracování kovů, ruční kování za tepla, strojní obrábění – soustružení, svařování plamenem a oprava motorových vozidel a zemědělských strojů.

Leoš Cejpek, učitel OV