Příprava rautu

Naše škola často připravuje občerstvení pro významné akce ve Znojmě i v jiných místech v Jihomoravském kraji.

„Během naší  výuky oboru Kuchař-číšník  plníme přání zákazníků a jejich speciální požadavky při sestavování rautu a tím zvyšujeme vědomosti a zkušenosti našich žáků a snažíme se je připravit na jejich budoucí práci v daném oboru. A dnes je to menší ukázka z 1. ročníku.“

 

Michal Koch, učitel odborného výcviku