Projekt IKAP Valtice

Dne 14. 12. 2022 jsme se s 3. a 4. ročníkem Agropodnikání zúčastnili v rámci projektu IKAP JMK na SŠ vinařské ve Valticích senzorických zkoušek a ověření smyslových schopností.

Žáci byli rozděleni do 4 skupin a v laboratorních podmínkách na různých pracovištích zkoušeli svoje smysly v rámci poznávání některých vlastností révových vín.

Jednotlivá pracoviště měla tyto úkoly poznávání:

1. Identifikace chutí – voda, sladká, slaná, kyselá, hořká, umami, kovová

2. Textura vzorku – hustota-viskozita

3. Určení vzrůstající intenzity barvy – žlutá a červená

4. Charakter vůně vzorků

– klasifikace vůně (ovocná, chemická, kořenitá…)

– zjištěná vůně (višeň, aceton, lípa, pepř…)

5. Určení vzrůstající intenzity vůně – seřadit od nejslabší po nejintenzivnější

6. Stanovení obsahu kyselin ve vzorku vína – titrací

7. Stanovení obsahu volného a veškerého SO2 – titrací

Tyto úkoly si všechny skupiny postupně vyzkoušely, a nakonec zjištěné výsledky konzultovány s vyučujícím.

Myslím si, že tato aktivita byla velice přínosná pro všechny žáky, a především pro žáky maturitního ročníku, kteří budou v rámci vánočního dne ve škole, mít menší degustaci vín a tyto poznatky se jim určitě budou velmi hodit.

Ing. Radovan Besednjak