Projektová výuka s odborníkem z praxe

V rámci Šablon byly na naší škole realizovány projektové dny s názvem: „Hygienické požadavky na živočišné produkty – maso, mléko a vejce“ určené především pro žáky oboru Kuchař – číšník. Výuku nám přišel ochotně zpestřit svými bohatými pracovními zkušenostmi odborník nejpovolanější, pan doc. MVDr. Milan Malena, PhD.

Projektový den byl rozložen do čtyř 45 minutových bloků.

Obsahem dne byla: historie hygienického oboru, legislativní základ, statistické tabulky spotřeby masa, mléka a vajec, řídící mechanismy zdravotní nezávadnosti, faktory ovlivňující kvalitu a zdravotní nezávadnost surovin a potravin, kvalitativní znaky.

Přátelská diskuse k daným tématům se prolínala průběžně celým dnem.

Poutavý výklad doplněný prezentací odborníka z praxe byl doplňovaný o zajímavé a praktické poznatky i ze zahraničních služebních cest. Projektový den byl pro žáky velmi zajímavý a vládla tam příjemná atmosféra s průběžným vzájemným dotazováním jak ze strany odborníka z praxe, tak i žáků.

Žáci hodnotili projektový den velmi kladně:

„Už vím, kam až sahají kořeny historie hygieny.“

„Důležitost systému HACCP.“

„Pan Malena má bohaté zkušenosti v tomto oboru a vše bylo pro mě zajímavé.“

„Zajímavé byly grafy spotřeby masa.“

„Pan Malena a jeho vědomosti.“

„Všechno bylo zajímavé a určitě přínosné.“

„Povídání ze zahraničních služebních cest.“

„Ona ta teorie je vlastně důležitá pro praxi.“

„Kolik průměrně sníme masa za rok v porovnání s porážkou zvířat v ČR.“

„Pan Malena dobře vysvětloval pojmy.“

„Zaujala mě historie hygieny.“

„Všechny informace z projektového dne byly zajímavé.“

Všichni přítomní si uvědomili, jak velmi důležité je dodržovat veškeré předpisy rozsáhlé legislativy týkající se hygieny s ohledem na lidské zdraví. V závěru jsme neopomněli ani na finanční gramotnost vzhledem k rychle stoupajícím cenám nejen výrobků z živočišných produktů.

Děkuji za vzájemnou spolupráci panu Malenovi a přítomným žákům.

Věřím, že zanedlouho budou žáci třetích ročníků čerpat informace získané z projektového dne i u závěrečných zkoušek. Veškeré poznatky využijí všichni žáci jak v teoretickém, tak i praktickém vyučování a rovněž i v běžném životě.

Mgr. Ivana Besednjaková

Vedoucí projektového dne

Výuka s odborníkem
Výuka s odborníkem