Ročníkové práce žáků oboru Zahradník na Dvořákové

Dne 30. 5. 2022, poslední den před závěrečnými zkouškami žáků 3. ročníku, se chlapci a děvčata oboru zahradník zapojili do realizace tradiční výstavy ročníkových prací. Tato výstava dokumentuje rozvoj dovedností žáků jednotlivých ročníků ve vazačských a aranžérských činnostech a je zároveň vizitkou náplně floristické zahradnické práce.

Protože je výstava interaktivní, každý z návštěvníků se může zapojit do praktických činností, které se tematicky pojí s floristickým námětem.

V letošním roce jsem se setkali s pohádkovými bytostmi, zasportovali si nebo prožili část letní dovolené.

I když vše bylo jenom „jako“ na školním dvoře, dopoledne bylo naplněné smíchem, aktivitou a dobrou náladou. Autoři nejlepších prací a programu byli odměněni – vítěznými expozicemi se stal „Křemílek a Vochomůrka“, “Piknik“ a hra „Badminton“.

Dovolená
Pohádky z mechu a kapradí