Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímacích zkoušek

Ředitel školy rozhodl o nekonání stanovených přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení na obory Agropodnikání 41-41-M/01 a Podnikání 64-41-L/51 v rámci přijímacího řízení.

Odůvodnění:

Z důvodu, že počet přijatých přihlášek je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání anebo je tomuto počtu roven, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek.

Tuto možnost si ředitel školy vyhradil v jednotných kritériích přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení.

Znojmo 4. 3. 2021

 

Ing. Josef Brouček, v. r.
ředitel školy