Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

V pátek 7. června se na naší škole konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům oborů Agropodnikání a Podnikání. Tento den byl pro 34 studentů dlouho očekávaným okamžikem symbolizujícím konec jejich středoškolského vzdělání.

Slavnostní ceremoniál se konal na terasách školy, kde se sešlo mnoho rodinných příslušníků, přátel a učitelů, aby společně s absolventy oslavili jejich úspěch …Program slavnosti byl pestrý. Kromě předávání samotných vysvědčení, při kterých nás programem provázely slavnostní promluvy Ing. Jiřího Valenty, zde zazněly také proslovy ředitele školy Ing. Libora Pelaje, třídních učitelek Mgr. Lucie Zikové a Mgr. Aleny Bachmanové a samozřejmě i zástupců z řad samotných absolventů.

Vrcholem slavnostního dopoledne bylo vypouštění balónků, na které si každý student připevnil osobní přání do budoucího života.

Všem absolventům naší školy gratulujeme a přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v dalším životě.

Mgr. Alena Bachmanová