SOŠ Znojmo na Veletrhu středních škol v Brně

SOŠ Znojmo, Dvořákova, p.o., reprezentovala ve dnech 24. a 25. listopadu znojemské střední školy na XXVI. Veletrhu středních škol 2023 „Tak kam“ v Brně, který letos organizoval Vzdělávací institut pro Moravu.

V prostředí pavilonu G2 v areálu Veletrhy Brno prezentovaly nabídku studia střední školy Jihomoravského kraje. Žáci základních škol získali možnost seznámit se s nabídkou škol, srovnat je a vyhodnotit další směřování svého života ….„Potěšil nás zájem o naši školu – šlo nejen o žáky znojemského regionu, ale i ze vzdálenějších míst. Své dotazy směřovali nejen k samotnému studiu, ale také k možnosti ubytování, stravování, využití volného času nebo k tzv. benefitům např. v podobě kurzů nebo možnosti zisku řidičského průkazu“, uvedla Mgr. Nechvátalová.

Návštěvnost byla vysoká, v každém okamžiku kolem stánků škol proudily davy lidí – v pátek celé třídní kolektivy, odpoledne a v sobotu především rodiče se svými dětmi.

„Bylo zajímavé pozorovat rozdílnosti v přístupu výběru budoucího zaměření – některé rodiny šly přímo za vybranou školou, někdy sbíraly údaje o studiu a získávaly přehled o celkové nabídce. Veletrhu se zúčastnili i žáci nižších ročníků, kteří mají na volbu střední školy ještě dost času a získávají tak dostatek informací“, hodnotila setkání Ing. Rokoská.

Věříme, že tato akce pomohla žákům v získání informací a přejeme všem šťastnou ruku při konečném výběru střední školy a volby oboru.

Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 14. 12. 2023 od 9.00 do 16:00 hodin.

Za SOŠ Znojmo, Dvořákova

Ing. Helena Rokoská, Mgr. Ivona Nechvátalová a Mgr. Michal Švanda

 

„Potěšil nás zájem o naši školu – šlo nejen o žáky znojemského regionu, ale i ze vzdálenějších míst. Své dorazy směřovali nejen k samotnému studiu, ale také k možnosti ubytování, stravování, využití volného času nebo k tzv. benefitům např. v podobě kurzů nebo možnosti zisku řidičského průkazu“, uvedla Mgr. Nechvátalová.

Návštěvnost byla vysoká, v každém okamžiku kolem stánků škol proudily davy lidí – v pátek celé třídní kolektivy, odpoledne a v sobotu především rodiče se svými dětmi.

„Bylo zajímavé pozorovat rozdílnosti v přístupu výběru budoucího studia – některé rodiny šly přímo za vybranou školou, někdy sbíraly informace a získávaly přehled o celkové nabídce. Potěšilo nás, že se veletrhu zúčastnili i žáci nižších ročníků, kteří mají na volbu střední školy ještě dost času“, hodnotila setkání Ing. Rokoská.

Věříme, že tato akce pomohla žákům v získání informací a přejeme všem šťastnou ruku při konečném výběru střední školy a volby oboru.

Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 14. 12. 2023 od 9.00 do 16:00 hodin.

Za SOŠ Znojmo, Dvořákova

Ing. Helena Rokoská, Mgr. Ivona Nechvátalová a Mgr. Michal Švanda