Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu

Žákovský parlament vyhlásil na své schůzce v měsíci listopadu soutěž „o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu“. Dekorace tříd měla proběhnout nejpozději do 9. prosince. V tento den obešla třídy odborná komise (Ing. Milada Veselá, Bc. Ivona Nechvátalová a Mgr. Jana Švarcová), aby ohodnotila co nejkreativnější žákovskou výzdobu…..

1. místo patří bezpochyby žákům 3. KC, kteří si ve své učebně 434 vytvořili za pomoci bohatých a nápaditých dekorací kouzelnou atmosféru blížících se Vánoc. K této třídě také směřuje hlavní výhra. V závěsu za nimi jsou žáci ze tříd 1. OB (uč. č. 213), 2. OP (uč. č. 207), 1. A (uč. č. 208), 2. KR (uč. č. 307), 2. A (uč. č. 435), 2. N (uč. č. 440), 1. NA (uč. č. 444), 1. NB (uč. č. 448), kteří  budou oceněni sladkou odměnou. Děkujeme všem, kteří se na vánočním zkrášlení tříd podíleli.

Mgr. Alena Bachmanová

Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu


Vítězná třída