Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022

V lednu 2022 proběhlo na naší škole základní kolo soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2022. Vyhlašovatelem této soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Naši žáci se zúčastnili její výtvarné části a ztvárnili činnost hasičů v různých situacích. Postupujícími výtvarnými pracemi do okresního kola jsou práce Andrey Krejčové ze třídy 1. KR, Elišky Chalupníkové a Michaely Trochtové ze třídy 2. C. Gratulujeme.

Mgr. Alena Bachmanová