„Tematické zahrady“ byly tématem odborné  zahradnické exkurze

Na začátku října se žáci oborů  Zahradník a Zahradnické práce zúčastnili odborné exkurze v Lednici. Každý správný zahradník nemůže v Lednici minout rozlehlý areál francouzské zahrady a anglického parku, ve kterém se pokochá krásnou výsadbou letniček, trvalek , živých plotů, stěn, ale i solitérních stromů více či méně známých. Cílem zahradníků však tentokrát byl především  areál Zahradnické fakulty brněnské Mendelovy university. Zde se nachází soubor tzv. Tematických zahrad  – Labyrint přírody a ráj zahrad . Tematické zahrady jsou koncipovány jako samostatné funkční, prostorové a kompoziční celky. Současně fungují i jako významný a velmi názorný výukový celek prezentující ucelená odborná témata související s problematikou zahradnictví, zahradní tradice a kultury životního prostředí. V komplexu 11 tematických zahrad  si mohli žáci prohlédnout např. zahradu travní, kuchyňskou, vodní, ale i zahradu barev, bílou či stříbrnou. A že je toto téma zajímalo, můžete vidět na přiložených fotografiích.

Ing. Marie Eliášková