Termín jednotné přijímací zkoušky

Termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oborů Agropodnikání a Podnikání je 8. 6. 2020.