Testování ve dnech 6. a 9. září 2021

Další testování všech žáků (kromě očkovaných, testovaných v odběrových místech … stejně jako 1. 9.) proběhne ve dnech 6. 9. (pondělí) a 9. 9. (čtvrtek) v tělocvičně školy a na odloučeném pracovišti Hakenova (Opravář zemědělských strojů) dle časového rozpisu:

Časový rozpis testování – 6. 9.

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele