Ukončení školního roku

Milí studenti,
dnes dostáváte vysvědčení a zítra již máte prázdniny. K toužebně očekávaným prázdninám vám přeji, aby byly naplněny jen příjemnými zážitky a také poznáváním nových míst, sluníčkem a koupáním.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi u příležitosti ukončení vyučování, abych vám poděkoval za spolupráci ve školním roce 2019/2020 a za vaši pomoc škole v uplynulém nelehkém období.

Vážení kolegové, milí studenti,
přeji vám všem pevné zdraví, příjemné prázdniny a dovolenou a těším se na spolupráci v novém školním roce 2020/2021.

Znojmo 30. 6. 2020

Ing. Josef Brouček
ředitel školy