Novinky školy

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili soutěže středních škol s názvem ENERSOL. Jde o mezinárodní soutěž, ve kterém žáci mají možnost vytvořit vlastní projekt zaměřený na obnovitelné zdroje energie, úspory energií či omezování emisí. Soutěž je rozdělená do třech kategorií: Inovace, Praxe a Popularizace. Výsledkem snažení je pak prezentace práce před odbornou porotou.
V letošním roce se školního kola SOŠ Dvořákova zúčastnilo pět žáků se svými pracemi: …..

více »

Zahradníci úspěšně složili závěrečné zkoušky

Měsíc červen je tradičně spojen se závěrečnými zkouškami žáků třetích ročníků všech učňovských oborů. Mezi prvními letošními absolventy naší školy byli žáci oboru Zahradník a Zahradnické práce. Všichni úspěšně absolvovali tři části závěrečné zkoušky, a to část písemnou, praktickou a ústní. Jejich praktické dovednosti i teoretické znalosti posoudila odborná komise .

více »

Schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků ve šk. roce 2024/25

Milí rodiče našich budoucích žáků,
 
zveme vás na schůzku, 19. 6. 2024 v 16:30 hod, na které se setkáte s budoucími třídními učiteli, učiteli odborného výcviku, učiteli autoškoly, dozvíte se informace o potřebných pomůckách a učebnicích, pracovním oblečení, stravování, ubytování, tak, abyste usnadnili nástup vašich dětí do naší školy.
Ing. Libor Pelaj, ředitel školy
 
Schůzky s rodiči – rozpis tříd

více »

Zdeňkova výhra v kvízu Bezpečný internet

Mnoho žáků základních a středních škol se ve II. pololetí tohoto školního roku účastnilo online soutěžního kvízu projektu „Kraje pro bezpečný internet“. Jedním z vítězů v kategorii střední školy se stal Zdeněk Kláris, žák třídy 2. OA oboru Opravář zemědělských strojů, který tento kvíz vyplnil a odeslal ve výuce IKT …

více »

O škole

Slavnostní zahájení výstavby zemědělské školy na Dvořákově ulici se uskutečnilo dne 6. 8. 1985.

K významné změně došlo dne 1. 7. 2004, kdy byla škola na Dvořákově ulici a na Alšově ulici sloučena v jeden subjekt. Vznikla spojená škola s novým názvem, který odrážel všechny druhy škol, které obě školy měly. Její název byl však velice složitý, proto byl v roce 2015 změněn na Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, který nese dodnes.

V roce 2016 byla škola jmenována ministrem zemědělství Centrem odborné přípravy a dále Jihomoravským krajem Centrem odborného vzdělávání pro zemědělství.

Partneři školy