V Mašovicích se opět uskutečnila Krajská soutěž v orbě

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace pořádala dne 23. září v Mašovicích u Znojma Krajskou soutěž v orbě.
Orba patří k nejnáročnějším pracovním operacím, a proto se soutěže organizují, a proto ji také organizuje od roku 2005 naše škola.

Je pro nás ctí, že nad soutěží převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, starosta města Znojma Jan Grois a předseda představenstva Agrární komory Znojmo Ing. Milan Ptáček a že nás navštívila řada vzácných hostů.
Soutěž jsme v letošním roce uspořádali i přes problémy s pandemií Covid-19, protože víme, že celou řadu žáků práce s mechanizací baví a že ji mají jako koníčka. S nadsázkou lze říci, že si myslí, že nejkrásnější pohled na svět je pohled ze sedadla traktoru.
Soutěž je také i jedna z činností naší školy jako Centra odborného vzdělávání pro zemědělství.
Letošní ročník se vzhledem k pandemii uskutečnil v menším rozsahu, co se týče škol, a také diváků. Nezvali jsme zahraniční školy, včetně našeho dlouholetého partnera zemědělské školy v Obersiebenbrunnu a neorganizovali jsme návštěvy žáků základních škol. Mrzí nás to, ale za současné situace to jinak nešlo.
Přihlásilo se celkem sedm škol, z toho pět z Jihomoravského kraje a dvě z kraje Vysočina. Tři školy vyslaly i dívky. Celkem soutěžilo 22 oráčů. Řadu soutěžících přijeli podpořit také jejich rodiče.
V soutěžní kategorii hoši zvítězil Lukáš Málek z pořádající školy, který současně obdržel pohár ředitele školy jako nejúspěšnější účastník. Mezi dívkami zvítězila Veronika Řezníčková ze SOŠ Třebíč. Blahopřání si zaslouží všichni soutěžící za předvedené výkony a za výbornou reprezentaci svých škol. Lukáš Málek studující obor Agropodnikání zhodnotil svůj úspěch: „Z vítězství jsem měl velkou radost, radost měli i rodiče. Určitě mi pomohlo, že jsem byl o prázdninách na brigádě v zemědělském podniku a jezdil tam s traktorem. Po ukončení školy půjdu určitě pracovat do zemědělství.“
Poděkování si zaslouží Agropodnik Mašovice za poskytnutí pozemku a zázemí pro techniku a také všechny firmy, které ochotně poskytly techniku na předvádění a také ceny do soutěže.
Velké poděkování si zaslouží zaměstnanci školy za přípravu soutěže. Příprava byla letos náročnější, bylo potřeba zabezpečit protiepidemická opatření, ale velkým nasazením a nadšením se podařilo překážky překonat.
Dle vyjádření soutěžících, diváků a zástupců firem se soutěž vydařila a už se všichni těší na další ročník v roce 2021. Našim společným přání je, aby proběhl v klidnější době.

Ing. Josef Brouček
ředitel školy