Velký úspěch školy

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova ve spolupráci se Střední školou dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov uspořádala dne 24. března 2022 v Moravském Krumlově na pracovišti v Polánce krajskou soutěž Zemědělský opravář 2022.

Uskutečnila pod záštitou předsedy představenstva Agrární komory Znojmo Ing. Milana Ptáčka a ředitelky Okresní hospodářské komory Znojmo Marie Jílkové. Hlavními sponzory byly firmy Nejedlý s.r.o a NEVOGA s.r.o.

Zúčastnilo se 12 žáků ze škol, které vyučují obor Opravář zemědělských strojů, nejen z Jihomoravského kraje, ale také z kraje Vysočina a ze Slovenska. Soutěž tedy byla nejen krajská, ale také mezikrajská a mezinárodní.

Soutěžící předvedli své teoretické znalosti v testu z opravárenství a praktické dovednosti prováděli v  moderně vybavených dílnách, kde seřizovali a kontrolovali ventily motoru a vstřikovače vznětového motoru. Dále soutěžili v jízdě zručnosti traktoru s přívěsem.

Nejlepšího výsledku s počtem 154 bodů dosáhl Jan Gambas ze Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova. Na 2. místě se umístil Jan Dobiáš se 131 body ze Střední školy André Citroëna Boskovice a na 3. místě Petr Langer se 130 body ze Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova.

Soutěž se konala jako jedna z mnoha aktivit, které nabízíme partnerským školám v rámci Centra odborného vzdělávání pro zemědělství. V rámci doprovodného programu se návštěvníci a soutěžící mohli zúčastnit řady dalších aktivit, např. Využití dronu v zemědělství, prezentace Řezu ovocných stromů a vinic a Grilování pro radost.

„Všem soutěžícím děkuji za účast a dobré výsledky. Soutěž jsme uspořádali již po čtvrté ve spolupráci se Střední školou dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově a myslím, že mohu říci, že společné pořádání této soutěže je příkladem vzorné spolupráce škol Jihomoravského kraje.“, zhodnotil akci Ing. Josef Brouček, ředitel školy.

Michaela Krutišová