Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2022

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení

Agropodnikání

Kuchař – číšník

Pekař

Prodavač

Řezník – uzenář

Zahradník

Seznam přijatých uchazečů

Agropodnikání

Kuchař – číšník

Pekař

Prodavač

Řezník – uzenář

Zahradník