Výsledky 4. kola přijímacího řízení 2022

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení

Zahradník

Agropodnikání

Seznam přijatých uchazečů

Zahradník

Agropodnikání