Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení

Agropodnikání

Seznam přijatých uchazečů

Agropodnikání