Výsledky přijímacího řízení 2023 – 1. kolo

Seznam přijatých uchazečů

Podnikání

Agropodnikání

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení

Agropodnikání

Podnikání