Výsledky přijímacího řízení – 3. kolo

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení

Agropodnikání

Zahradnické práce

Seznam přijatých uchazečů

Agropodnikání

Zahradnické práce