Výsledky přijímacího řízení.

Vážení rodiče, milí uchazeči,

dne 22. dubna 2022 bude zveřejněn na webových stránkách a úřední desce školy seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v  přijímacím řízení. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče si vyzvedne zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč ve dnech 22. a 25. dubna 2022 od 8:00 do 17:00 hod.