Vysokoškolákem na zkušenou!

Dne 15. 11. 2022 jsme se jeli podívat na Mendelovu univerzitu v Brně. Celý program na univerzitě byl rozdělen na čtyři okruhy. První okruh byl o zootechnice a rybářství. V tomto okruhu jsme se podívali do míst, kde chovají slepice, křepelky a různé druhy ryb. Druhý okruh byl o technologii potravin, kde jsme se podívali do místní výrobny těstovin, čokoládovny, pekárny, řeznictví a místního pivovaru. Poté jsme měli pauzu na oběd a v místní jídelně jsme dostali řízek s bramborem.

Po obědě následoval třetí okruh, a to fytotechnika a rostlinolékařství. V tomto okruhu jsme si prohlédli místní skleníky, které byly na střeše budovy. Jako poslední okruh byl agrotechnika a environmentální technika. V tomto okruhu jsme se podívali do místní laboratoře, a také si prohlédli místní techniku jako například sklízecí mlátičku nebo traktory. Po ukončení tohoto okruhu jsme se všichni společně vyfotili s ostatními studenty a učiteli a vydali se domů. Byl to pro nás zajímavě strávený den a studium na této vysoké škole je jedním z našich nejbližších cílů.

Erik, Kamil a Petr ze 4. A

Rybářství
Rybářství
Ukázka vybavení
Ukázka vybavení
Budova školy
Budova školy
Výklad lektora
Výklad lektora