Výuka od 7. 12. 2020

Pokračuje prezenční výuka závěrečných ročníků a všech skupin praktického vyučování.

Nově začíná prezenční výuka i ostatních tříd všech tříletých učebních oborů – nově i první a druhé ročníky.

Rotační výuku (jeden týden prezenční výuka, druhý týden distanční výuka) mají obory Agropodnikání a Podnikání.

V týdnu od 7. 12. 2020 mají prezenční výuku třídy 1. N a 2. A.

V týdnu od 14. 12. 2020 mají prezenční výuku třídy 1. A a 3. A.

Ke stravování se žáci musí přihlásit předem u vedoucí jídelny – telefonicky či e-mailem – tel: 515 225 280,
e-mail: jidelna@sos-znojmo.cz

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele