Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky – Zpracování návrhu na vybavení přírodovědné laboratoře nábytkem, dodání a instalace nábytku

Veřejná zakázka malého rozsahu, která je zadávána na základě obecné výjimky podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadávací dokumentace