Zahájení nového školního roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji přivítal na začátku školního roku 2020/2021.

Zvláště mezi námi vítám vás, žáky prvních ročníků. Začíná vám nová etapa života, proto vám přeji, aby studium splnilo vaše očekávání.

Doufám, že jste všichni prožili pohodové prázdniny, odpočinuli si a načerpali síly na nový školní rok.

V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i akce, které výuku oživí a zatraktivní, jako jsou výstavy, soutěže, projektové dny atd.

Z výstav je nejdůležitější Znojemská zemědělská výstava, dříve nazývaná První česko-rakouská zemědělská výstava, která se uskuteční v termínu 10. – 12. září 2020. Budu rád, když se výstavy aktivně zúčastníte zajímavými exponáty.

Pro zvýšení motivace opět vyhlašujeme soutěž v následujících kategoriích:

–         Nejlepší výpěstek žáci

–         Nejlepší výpěstek drobní pěstitelé

–         Nejlepší soubor exponátů firmy

–         Nejlepší kolekce exponátů třídy

 

Další důležitou akcí je Krajská soutěž v orbě, která se uskuteční 23. září 2020.

Při výuce a všech dalších činnostech školy budeme všichni muset plnit hygienická a bezpečnostní opatření související s pandemií Covid-19. Mým přáním je, ale určitě i vaším, aby se život v republice a ve školách vrátil brzo do normálních kolejí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

dovolte mi na závěr vyjádřit přesvědčení, že přes všechny problémy související s pandemií Covid-19 se nám ve vzájemné spolupráci podaří naplnit úkoly školních vzdělávacích programů tak, abyste byli dobře připraveni pro svá budoucí povolání.

Do nového školního roku 2020/2021 přeji všech hodně úspěchů, spokojenosti v osobním životě i ve škole a hlavně pevné zdraví.

Děkuji za pozornost.

Ing. Josef Brouček
ředitel školy