Zahradníci úspěšně složili závěrečné zkoušky

Měsíc červen je tradičně spojen se závěrečnými zkouškami žáků třetích ročníků všech učňovských oborů. Mezi prvními letošními absolventy naší školy byli žáci oboru Zahradník a Zahradnické práce. Všichni úspěšně absolvovali tři části závěrečné zkoušky, a to část písemnou, praktickou a ústní. Jejich praktické dovednosti i teoretické znalosti posoudila odborná komise . Všichni žáci u závěrečné zkoušky prospěli. Těmi nejúspěšnějšími byla Jana Vidová z oboru Zahradník a Matěj Vařák z oboru Zahradnické práce – oba prospěli s vyznamenáním. Do dalšího života si všichni odnesli vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list , europas a také přání všeho dobrého do dalšího života od členů zkušební komise.