Závěrečné zkoušky v naší autoškole

Ve dnech 14. – 16. června 2023 žáci oboru Opravář zemědělských strojů a oboru Agropodnikání  ukončili předmět ,,Předpisy o provozu vozidel“ závěrečnou zkouškou pro získání řidičského oprávnění na skupinu T na Městském úřadě ve Znojmě. Zkoušky probíhají formou elektronického testu, kdy každý vygenerovaný elektronický test je originálem pro každého uživatele. Následně se úspěšní žáci (žadatelé o řidičské oprávnění) podrobili přezkoušení z kontroly vozidla před jízdou, připojení přívěsu za traktor a závěrečné zkoušce z praktické jízdy.

Učitelé Autoškoly