Zemědělci na Dvořákové úspěšně ukončili kurz a získali „Osvědčení pro výkon obecných zemědělských činností“

Od 4. listopadu 2022 do 3. 3. 2023 se 9 zemědělců vrátilo do školních lavic. Každé páteční odpoledne a sobotu ve spolupráci se svými vyučujícími získávali nové poznatky z oblasti zemědělské výroby a ekonomiky zemědělství. Vzdělávaní vedli odborní vyučující školy i externí pracovníci ze zemědělské praxe.

Mezi témata, která účastníky nejvíce zaujala, patřila ta, která byla spojena s poskytováním dotací a podpor, témata zaměřená na moderní zemědělskou techniku, ekologické hospodaření a udržitelný rozvoj.

Součástí kurzu bylo také zpracování závěrečného projektu, ve kterém účastníci představili své podnikání a návrhy inovace a zefektivnění zemědělské činnosti.

Dne 3. 3. 2023 účastníci kurzu vykonali závěrečnou zkoušku složenou z odborného testu a obhajoby projektu. V testu všichni frekventanti ukázali, že jejich základní odborné zemědělské znalosti jsou na výborné úrovni. Zkušební komise v další části vyslechla obhajoby vypracovaných projektů, mezi kterými byla témata věnovaná pěstování obilovin, okopanin nebo technických plodin, vybudování ovocnářského podniku nebo chovatelské činnosti – chov prasat nebo drůbeže. Komise velmi pozitivně hodnotila nejen obsahovou stránku projektů, ale také jejich prezentace a komunikační schopnosti účastníků kurzu.

Protože všichni účastníci prospěli ve všech částech zkoušky, obdrželi z rukou předsedkyně komise Mgr. Marie Smrčkové a ředitele školy Ing. Libora Pelaje „Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu“.

Dalším zájemcům o absolvování tohoto kurzu nabízíme možnost podání přihlášky do nového ročníku, který se chystáme otevřít zase za rok. Informace o kurzu a přihlášku naleznete na www stránkách školy.

Citace z obhajoby:

„Zemědělství má smysl. Nakrmí lidi. Je v něm ale také velká nejistota – nejen z hlediska počasí, ale i z hlediska podpory a přístupu státu“

„Vajíčka jsou nejstabilnější zemědělskou komoditou, a to i v období krize“

„Pěstování ovoce je srdeční záležitost“

 

Přejeme absolventům mnoho úspěchů v jejich zemědělském podnikání!

 

Za kolektiv učitelů SOŠ Znojmo, Dvořákova, p.o. Ing. Helena Rokoská a Ing. Pavel Vávra