Zemědělští opraváři budou soutěžit

Dne 26. března 2019 od 8 hodin se uskuteční krajská soutěž Zemědělský opravář.

Soutěž pořádáme jako součást činností Centra odborného vzdělávání pro zemědělství a uskutečňuje se pod záštitou ředitelky Okresní hospodářské komory Znojmo Marie Jílkové a předsedy představenstva Agrární komory Znojmo Ing. Milana Ptáčka.

V rámci spolupráce mezi školami se tato soutěž uskuteční ve Střední škole dopravy, obchodu  a služeb v Moravském Krumlově na pracovišti Polánka.

Náplní soutěže budou dovednosti související s opravami motorů, jízda traktorem s přívěsem      a test znalostí.

Všem reprezentantům zúčastněných škol přejeme hodně úspěchů.

Ing. Josef Brouček
ředitel školy