Zlato v hrdle!

Vítězkou školního kola pěvecké soutěže s názvem „Slavíček“, které se uskutečnilo před vánočními prázdninami, se pro školní rok 2022/2023 stává Patricie Uttnerová ze třídy 2. CP. Svojí barvou hlasu, intonačními schopnostmi a radostí ze zpěvu prokázala své hudební schopnosti a postupuje tak do okresního kola.

Ostatním zpěvačkám děkujeme za účast ve školním kole. Škoda jen, že se do této soutěže nezapojil žádný mužský hlas. Snad příští rok.   Patricii držíme palce!

„Cílem umění je dělat člověka šťastným.“ (Michelangelo Buonarroti)

Radost nejen z hudby, ale i dalších uměleckých počinů vám v roce 2023

přeje Mgr. J. Nevrklová