Znojemský Slavíček

Žákyně naší školy, Patricie Uttnerová ze třídy 2. CP, se třetí únorovou středu účastnila okresního kola pěvecké soutěže, které se konalo v prostorách Znojemské Besedy. Soutěž byla zaměřena na sólový zpěv lidových písní. Každý účastník si připravil jednu moravskou, českou nebo slovenskou lidovou píseň. Patricie vystoupila s intonačně náročnou písní Lavečka …, kterou nacvičovala i v hodinách zpěvu na základní umělecké škole. Žákyni děkujeme za čas, který věnovala přípravě na tuto soutěž. Porota Patricii sice mezi vítězky nevybrala, radost ze zpívání ji však neopustila.

Mgr. Jindřiška Nevrklová