Zpráva z exkurze

Žáci naší školy  oboru Řezník-uzenář a Kuchař- číšník  se zúčastnili 29.9.2021 odborné exkurze ve firmě Steinhauser, s.r.o .

Ve Skalici nad Svitavou  se seznámili s porážkou vepřového i hovězího dobytka. Poté následovaly operace  jatečných  úprav: vnější jatečné opracování ( paření, odštětinování prasat, stahování kůže skotu), vnitřní jatečné opracování (vykolení),  pak následovalo bourání ( vepřové půlky a hovězí čtvrtky). Na jatkách končil tento proces hodnocením a označením těchto částí pro zpeněžení.

V Tišnově žáci prošli kompletní masnou výrobu, od bourání na výrobní masa a výseková masa, přes přípravu díla (kutrování o objemu díla 500kg), narážení a plnění do obalů, tepelné opracování, uzení až po vakuové balení a expedici výrobků. Výroba byla automatizována.

Na závěr exkurze žáci provedli smyslové hodnocení tenkých párků, což velice ocenili.  Aktivně se zapojovali do odborné diskuze, měli vhodné dotazy pohotově reagovali na podněty, vládla smysluplná komunikace a příjemná atmosféra. Exkurze žáky velice pozitivně motivovala pro další práci.

Zpracovala Ing. Bc. Veselá