Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

  1. Konzultace k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky začínají 11. 5. 2020 – dle rozpisu pro jednotlivé třídy
  2. Před zahájením konzultací jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni seznámit se se Směrnicí č. 2/2020 „Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky“ a podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.
  3. Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tento dokument neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
  4. Od 11. 5. 2020 budou realizovány i jízdy žáků posledních ročníků za účelem získání řidičských oprávnění a praktická výuka za účelem získání svářečských oprávnění.
  5.  Zájemci o stravování se musejí nahlásit předem u vedoucí stravování.

Směrnice č. 2/2020 – Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky

Čestné prohlášení příloha č. 1