Informace k testování žáků od 12. 4. 2021

Pokračuje distanční výuka pro všechny žáky.

Od 12. 4. 2021 je povolen praktický výcvik v řízení motorových vozidel – třída 3. OZ a 3. OR.  Tito žáci budou absolvovat jízdy podle pokynů učitelů autoškoly. Před jízdami se musí podrobit testování, které bude probíhat v tělocvičně.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu je žák nebo zaměstnanec povinen informovat svého praktického lékaře, který rozhodne o vykonání PCR testu.

Testování – instruktážní leták

Instruktážní video

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele