Základní kurz řidičů vysokozdvižných vozíků

Kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci.

Profil absolventa:

Kurz je určen ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců při řízení vysokozdvižných vozíků a bezpečné manipulace s nákladem. Absolvent kurzu bude oprávněn obsluhovat a řídit vysokozdvižné vozíky, provádět jejich údržbu, správně a bezpečně manipulovat s břemenem.

Počet účastníků: min. 10

Délka kurzu: 30 hodin

Lektoři: odborní učitelé, externisté

Náplň kurzu:

Účastníci kurzu se seznámí s technickými parametry a použitím vozíků, využíváním zátěžového diagramu a údržbou vozíku. Důležitou součástí náplně kurzu jsou pracovně bezpečnostní předpisy – bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana. V praktické části kurzu účastníci absolvují nácvik praktické jízdy s vozíkem a bezpečné manipulace s nákladem.

Vstupní požadavky:

Minimálně základní vzdělání

Dobrý zdravotní stav

Finanční podmínky:

Při 10 účastnících 2.400- Kč

Kurzovné obsahuje:

Provozní náklady, pracovní náklady

Ukončení kurzu:

Zkouška

Výstup kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu