Ze života školy

Výuka od 7. 12. 2020

Pokračuje prezenční výuka závěrečných ročníků a všech skupin praktického vyučování.

Nově začíná prezenční výuka i ostatních tříd všech tříletých učebních oborů – nově i první a druhé ročníky.

Rotační výuku (jeden týden prezenční výuka, druhý týden distanční výuka) mají obory Agropodnikání a Podnikání.

V týdnu od 7. 12. 2020 mají prezenční výuku třídy 1. N a 2. A.

V týdnu od 14. 12. 2020 mají prezenční výuku třídy 1. A a 3. A.

V týdnu od 21. 12. 2020 mají prezenční výuku třídy 1. N a 2. A.

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Zrušení dne otevřených dveří

Bohužel, vzhledem k  epidemiologické situaci, musíme zrušit den otevřených dveří na naší škole, který se měl konat ve čtvrtek, 17. 12. 2020.

V případě vašeho zájmu o studium na naší škole, o prohlídku školy, domova mládeže či o další informace,  vám nabízíme možnost navštívit naši školu v jiném termínu – podle vašich potřeb.

Rádi vás uvidíme a naši učitelé vám podají podrobné a přesné informace.

VÍCE »

Prezenční a distanční výuka od 25. 11. 2020

Milí žáci,

od středy 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol a  všech žáků v praktickém vyučování. Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná.

Pro ostatní žáky pokračuje distanční výuka.

Ubytování v domovech mládeže je poskytováno žákům, kteří mají prezenční výuku od 24. 11. 2020 od 17.00 hod. Strava pro ubytované žáky bude zajištěna od oběda dne 25. 11. 2020.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Informace školní jídelny

Žáci, kteří budou mít od 25. 11. 2020 prezenční výuku, se mohou hlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny.

E-mail: jidelna@sos-znojmo.cz

VÍCE »

Výuka od 7. 12. 2020

Pokračuje prezenční výuka závěrečných ročníků a všech skupin praktického vyučování.

Nově začíná prezenční výuka i ostatních tříd všech tříletých učebních oborů – nově i první a druhé ročníky.

Rotační výuku (jeden týden prezenční výuka, druhý týden distanční výuka) mají obory Agropodnikání a Podnikání.

V týdnu od 7. 12. 2020 mají prezenční výuku třídy 1. N a 2. A.

V týdnu od 14. 12. 2020 mají prezenční výuku třídy 1. A a 3. A.

V týdnu od 21. 12. 2020 mají prezenční výuku třídy 1. N a 2. A.

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Zrušení dne otevřených dveří

Bohužel, vzhledem k  epidemiologické situaci, musíme zrušit den otevřených dveří na naší škole, který se měl konat ve čtvrtek, 17. 12. 2020.

V případě vašeho zájmu o studium na naší škole, o prohlídku školy, domova mládeže či o další informace,  vám nabízíme možnost navštívit naši školu v jiném termínu – podle vašich potřeb.

Rádi vás uvidíme a naši učitelé vám podají podrobné a přesné informace.

VÍCE »

Prezenční a distanční výuka od 25. 11. 2020

Milí žáci,

od středy 25. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol a  všech žáků v praktickém vyučování. Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná.

Pro ostatní žáky pokračuje distanční výuka.

Ubytování v domovech mládeže je poskytováno žákům, kteří mají prezenční výuku od 24. 11. 2020 od 17.00 hod. Strava pro ubytované žáky bude zajištěna od oběda dne 25. 11. 2020.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Informace školní jídelny

Žáci, kteří budou mít od 25. 11. 2020 prezenční výuku, se mohou hlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny.

E-mail: jidelna@sos-znojmo.cz

VÍCE »

Partneři školy