Ze života školy

Stanovení termínů konání maturitních zkoušek ve šk. roce 2019/20

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka a činnost školských zařízení do odvolání. Termíny konání maturitních zkoušek budou nově stanoveny MŠMT ČR.

O tom, jak mohou žáci  při své přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Cermatu, se lze dočíst zde.

Aktuální informace k maturitním zkouškám: https://maturita.cermat.cz/

 

VÍCE »

Samostudium pro žáky během zrušené výuky

Vzhledem ke zrušené osobní výuce ve škole upozorňujeme žáky, že ve školním e-learningu a v Bakalářích budou mít postupně svými učiteli vkládány výukové materiály (texty, pracovní listy, prezentace, domácí úkoly), které je potřeba studovat a plnit. Je možné si je stáhnout, vytisknout, udělat si zápisky do sešitu, pracovat s nimi. Domácí příprava bude průběžně kontrolována a ověřena po nástupu do školy. Se všemi učiteli je možné konzultovat dotazy prostřednictvím školních e-mailových adres (e-maily jsou uvedeny na www stránkách). Domácí příprava formou samostudia je povinností každého žáka!

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Mimořádné opatření

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka a činnost školských zařízení do odvolání.

Studijní materiály na dobu samostudia pro žáky budou umístěné ve školním e-learningu a v systému Bakaláři.

Stravování žáků ve školní jídelně bude automaticky odhlášeno.

Pro cizí strávníky funguje školní jídelna v normálním provozu.

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

VÍCE »

Pokyny proti rozšiřování koronaviru

V souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR k zabránění šíření nákazy koronaviru vydává škola následující pokyny, jak chránit sebe i ostatní:

– vyhýbat se styku se zjevně nemocnými lidmi;

– omezit cestování do zahraničí a setkávání s lidmi;

– vyhýbat se velkým kolektivním akcím a shromážděním, nákupním centrům;

VÍCE »

Stanovení termínů konání maturitních zkoušek ve šk. roce 2019/20

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka a činnost školských zařízení do odvolání. Termíny konání maturitních zkoušek budou nově stanoveny MŠMT ČR.

O tom, jak mohou žáci  při své přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Cermatu, se lze dočíst zde.

Aktuální informace k maturitním zkouškám: https://maturita.cermat.cz/

 

VÍCE »

Samostudium pro žáky během zrušené výuky

Vzhledem ke zrušené osobní výuce ve škole upozorňujeme žáky, že ve školním e-learningu a v Bakalářích budou mít postupně svými učiteli vkládány výukové materiály (texty, pracovní listy, prezentace, domácí úkoly), které je potřeba studovat a plnit. Je možné si je stáhnout, vytisknout, udělat si zápisky do sešitu, pracovat s nimi. Domácí příprava bude průběžně kontrolována a ověřena po nástupu do školy. Se všemi učiteli je možné konzultovat dotazy prostřednictvím školních e-mailových adres (e-maily jsou uvedeny na www stránkách). Domácí příprava formou samostudia je povinností každého žáka!

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Mimořádné opatření

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka a činnost školských zařízení do odvolání.

Studijní materiály na dobu samostudia pro žáky budou umístěné ve školním e-learningu a v systému Bakaláři.

Stravování žáků ve školní jídelně bude automaticky odhlášeno.

Pro cizí strávníky funguje školní jídelna v normálním provozu.

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

VÍCE »

Pokyny proti rozšiřování koronaviru

V souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR k zabránění šíření nákazy koronaviru vydává škola následující pokyny, jak chránit sebe i ostatní:

– vyhýbat se styku se zjevně nemocnými lidmi;

– omezit cestování do zahraničí a setkávání s lidmi;

– vyhýbat se velkým kolektivním akcím a shromážděním, nákupním centrům;

VÍCE »

Partneři školy