Ze života školy

Informace k testování žáků od 12. 4. 2021

Pokračuje distanční výuka pro všechny žáky.

Od 12. 4. 2021 je povolen praktický výcvik v řízení motorových vozidel – třída 3. OZ a 3. OR.  Tito žáci budou absolvovat jízdy podle pokynů učitelů autoškoly. Před jízdami se musí podrobit testování, které bude probíhat v tělocvičně.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu je žák nebo zaměstnanec povinen informovat svého praktického lékaře, který rozhodne o vykonání PCR testu.

Testování – instruktážní leták

Instruktážní video

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Třídní schůzky – on-line

Vážení rodiče,

dne 14. 4. 2021 v 17:00 se konají třídní schůzky on-line v prostředí Microsoft Teams. K připojení budou využity školní e-mailové adresy žáků, kterými jsou evidováni v tomto systému. Na schůzkách se dozvíte o prospěchu a absenci vašich dětí. Těšíme se na Vás.

Schůzka výboru Spolku rodičů se koná od 16:00 hod.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

 

VÍCE »
Velikonoční pečivo

Svátky jara v „divné době“

Ani současná epidemiologická situace a nastavená opatření nezabránila žákům a vyučujícím na SOŠ Dvořákova přivítat jaro s otevřenou náručí.

V předvelikonočním týdnu se vstupní prostor školy přeměnil v místo mnoha vůní a barev. Vyučující odborných předmětů a odborného výcviku připravili pro žáky zadání, které umožňovalo domácí přípravu – cukráři z 1. ročníku vítali jaro zdobenými perníky, kuchaři zase plněnými vajíčky; chlebíčky, tradiční pochoutku na putování za velikonoční pomlázkou zase donesli kuchaři z 3. ročníku. Výstavu propojily žákyně 3. ročníku oboru Zahradník ve svých velikonočních vazbách svými jarními aranžérskými výrobky.

Tradiční velikonoční pečivo připravili pekaři – jejich mazance, jidášky a beránci se staly místem obdivu a uznání. Velikonoční výslužku nabídli prodavači ze všech ročníků.

Děkujeme všem žákům i učitelů, že se jim podařilo akci uskutečnit a ceníme si jejich práce. S přicházejícím jarem věříme, že příště už budeme moci na výstavě přivítat i veřejnost a ukázat všem, že naši žáci se i nadále zdokonalují ve svých dovednostech a budou z nich skvělí řemeslníci!

 

VÍCE »

Nabídka individuálních konzultací

Milí žáci,

i když stále pokračuje distanční výuka, můžete se setkat se svými učiteli v rámci individuálních konzultací, které vám mohou pomoci při přípravě k maturitním či závěrečným zkouškám, při vypracování samostatné odborné práce, k pochopení učiva, v případě, že nemáte dostatečné technické vybavení nebo když chcete konzultovat např. domácí úkoly. Naši učitelé vám jsou k dispozici, neboť naším společným zájmem je, abyste i přes nemožnost být prezenčně ve škole získali co nejvíce znalostí a dovedností pro budoucí profesní život.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

On-line vysílání na téma Výroba sýra

Dne 18. 3. 2021 proběhlo na naší škole on-line vysílání na téma Výroba sýra. Tato aktivita se uskutečnila v rámci projektu Implementace KAP JMK II. Živého přenosu se účastnilo 16 návštěvníků ze 4 středních škol Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a zástupci Jihomoravského kraje odboru školství.

VÍCE »

Informace k testování žáků od 12. 4. 2021

Pokračuje distanční výuka pro všechny žáky.

Od 12. 4. 2021 je povolen praktický výcvik v řízení motorových vozidel – třída 3. OZ a 3. OR.  Tito žáci budou absolvovat jízdy podle pokynů učitelů autoškoly. Před jízdami se musí podrobit testování, které bude probíhat v tělocvičně.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu je žák nebo zaměstnanec povinen informovat svého praktického lékaře, který rozhodne o vykonání PCR testu.

Testování – instruktážní leták

Instruktážní video

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Třídní schůzky – on-line

Vážení rodiče,

dne 14. 4. 2021 v 17:00 se konají třídní schůzky on-line v prostředí Microsoft Teams. K připojení budou využity školní e-mailové adresy žáků, kterými jsou evidováni v tomto systému. Na schůzkách se dozvíte o prospěchu a absenci vašich dětí. Těšíme se na Vás.

Schůzka výboru Spolku rodičů se koná od 16:00 hod.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

 

VÍCE »
Velikonoční pečivo

Svátky jara v „divné době“

Ani současná epidemiologická situace a nastavená opatření nezabránila žákům a vyučujícím na SOŠ Dvořákova přivítat jaro s otevřenou náručí.

V předvelikonočním týdnu se vstupní prostor školy přeměnil v místo mnoha vůní a barev. Vyučující odborných předmětů a odborného výcviku připravili pro žáky zadání, které umožňovalo domácí přípravu – cukráři z 1. ročníku vítali jaro zdobenými perníky, kuchaři zase plněnými vajíčky; chlebíčky, tradiční pochoutku na putování za velikonoční pomlázkou zase donesli kuchaři z 3. ročníku. Výstavu propojily žákyně 3. ročníku oboru Zahradník ve svých velikonočních vazbách svými jarními aranžérskými výrobky.

Tradiční velikonoční pečivo připravili pekaři – jejich mazance, jidášky a beránci se staly místem obdivu a uznání. Velikonoční výslužku nabídli prodavači ze všech ročníků.

Děkujeme všem žákům i učitelů, že se jim podařilo akci uskutečnit a ceníme si jejich práce. S přicházejícím jarem věříme, že příště už budeme moci na výstavě přivítat i veřejnost a ukázat všem, že naši žáci se i nadále zdokonalují ve svých dovednostech a budou z nich skvělí řemeslníci!

 

VÍCE »

Nabídka individuálních konzultací

Milí žáci,

i když stále pokračuje distanční výuka, můžete se setkat se svými učiteli v rámci individuálních konzultací, které vám mohou pomoci při přípravě k maturitním či závěrečným zkouškám, při vypracování samostatné odborné práce, k pochopení učiva, v případě, že nemáte dostatečné technické vybavení nebo když chcete konzultovat např. domácí úkoly. Naši učitelé vám jsou k dispozici, neboť naším společným zájmem je, abyste i přes nemožnost být prezenčně ve škole získali co nejvíce znalostí a dovedností pro budoucí profesní život.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

On-line vysílání na téma Výroba sýra

Dne 18. 3. 2021 proběhlo na naší škole on-line vysílání na téma Výroba sýra. Tato aktivita se uskutečnila v rámci projektu Implementace KAP JMK II. Živého přenosu se účastnilo 16 návštěvníků ze 4 středních škol Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a zástupci Jihomoravského kraje odboru školství.

VÍCE »

Partneři školy