Ze života školy

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají:

v úterý 26. 1. 2021 – on-line – 9:00 – 10:00 a 15:00 – 16:00

ve středu 27. 1. 2021 – on-line – 9:00 – 10:00 a 18:00 – 19:00

ve čtvrtek 4. února 2021 – 9:00 – 16:00 ( v případě příznivé epidemiologické situace)

Odkaz na schůzky on-line

V této době budeme odpovídat na vaše dotazy, týkající se studia v jednotlivých oborech naší školy a přijímacího řízení.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení a kritéria. Více informací v sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení.

Do oboru Agropodnikání a Podnikání se konají příjímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Ředitel školy rozhodl, že pokud bude počet přihlášených žáků menší, než je předpokládaný počet přijímaných žáků, přijímací zkoušky se konat nebudou a budou přijati všichni přihlášení uchazeči.

Do tříletých učebních oborů se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají.

Pokyny k vyplnění přihlášky do oboru Podnikání – zde

VÍCE »

Výuka od 4. 1. 2021

Výuka všech žáků bude od 4. 1. 2021 probíhat distančním způsobem podle platného rozvrhu.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) – po předchozí telefonické či e-mailové domluvě s pedagogickým pracovníkem.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Informace školní jídelny

Zájemci o stravování v lednu 2021 se musí  předem přihlásit u vedoucí stravování – e-mailem či telefonicky – tel: 515 225 280, e-mail: jidelna@sos-znojmo.cz

VÍCE »

Informace k volnu 21. a 22. 12. 2020

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny jako dny boje proti covidu – výuka neprobíhá. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají:

v úterý 26. 1. 2021 – on-line – 9:00 – 10:00 a 15:00 – 16:00

ve středu 27. 1. 2021 – on-line – 9:00 – 10:00 a 18:00 – 19:00

ve čtvrtek 4. února 2021 – 9:00 – 16:00 ( v případě příznivé epidemiologické situace)

Odkaz na schůzky on-line

V této době budeme odpovídat na vaše dotazy, týkající se studia v jednotlivých oborech naší školy a přijímacího řízení.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení a kritéria. Více informací v sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení.

Do oboru Agropodnikání a Podnikání se konají příjímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Ředitel školy rozhodl, že pokud bude počet přihlášených žáků menší, než je předpokládaný počet přijímaných žáků, přijímací zkoušky se konat nebudou a budou přijati všichni přihlášení uchazeči.

Do tříletých učebních oborů se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají.

Pokyny k vyplnění přihlášky do oboru Podnikání – zde

VÍCE »

Výuka od 4. 1. 2021

Výuka všech žáků bude od 4. 1. 2021 probíhat distančním způsobem podle platného rozvrhu.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) – po předchozí telefonické či e-mailové domluvě s pedagogickým pracovníkem.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Informace školní jídelny

Zájemci o stravování v lednu 2021 se musí  předem přihlásit u vedoucí stravování – e-mailem či telefonicky – tel: 515 225 280, e-mail: jidelna@sos-znojmo.cz

VÍCE »

Informace k volnu 21. a 22. 12. 2020

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny jako dny boje proti covidu – výuka neprobíhá. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Partneři školy