Ocenění v literární soutěži

Naše maturantka Romana Horáková ze třídy 2. N úspěšně reprezentovala naši školu v soutěži Rosteme s knihou. Letošní téma této literární soutěže znělo „V koho nebo v co byste se chtěli proměnit“ a Romana se svou prací s názvem Rovnováha dostala mezi deset nejlepších oceněných autorů v kategorii studenti středních škol.

Dne 24. května se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha.

Romana skončila pod stupni vítězů na 4.–10. místě. Autoři textů na těchto příčkách nemají přesně určené pořadí, jelikož se jejich práce kvalitativně velmi podobají, až shodují.  Umístění do 10. místa je však skutečně bravurní výkon vzhledem k tomu, že celkem se do soutěže přihlásilo 1 276 autorů.

Romaně gratulujeme k jejímu skvělému umístění a přejeme jí mnoho úspěchů a inspirace na dalších literárních cestách.

Mgr. Alena Bachmanová

Rovnováha – oceněná práce