Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky – dodávka mikroskopů

Veřejná zakázka malého rozsahu, která je zadávána na základě obecné výjimky podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadávací dokumentace