Zahraniční výjezdy žáků ve šk. roce 2018/19

V rámci programu Erasmus+ , klíčová aktivita Vzdělávací mobilita jednotlivců, aktivita Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě, jsme v naší škole úspěšně realizovali dvouletý projekt „Jedu za hranice, naučím se více!“ – „I am going abroad, I will learning more!“. Celková dotace na projekt činila 63 106 Eur, plánovaný počet podpořených žáků byl původně 40, nakonec se nám podařilo vyslat do zahraničí dokonce 48 žáků.

Ve druhém roce realizace projektu, ve šk. roce 2018/19,  vyjelo na zahraniční odbornou stáž celkem 29 žáků.

V pořadí čtvrtá zahraniční stáž proběhla od 1. do 12. dubna 2019 současně v Poysdorfu a v Obersiebenbrunnu v Rakousku. V Poysdorfu pracovalo celkem patnáct žáků, z toho dvě žákyně oboru Cukrář v zařízení Eisenhuthaus Rieder, sedm žáků oborů Kuchař-číšník a Cukrář v hotelích Weinlandhof, Neustifter, Gasthof Schreiber, dvě žákyně oboru Agropodnikání ve Stadtgemeinde Poysdorf a jeden žák oboru Opravář zemědělských strojů v zařízení Werkstatt Lagerhaus. Tři žáci oboru Opravář zemědělských strojů ve stejném termínu pracovali v okolí městečka Obersiebenbrunn, v zařízeních Lagerhaus Obersiebenbrunn, Lagerhaus Lasse a Lagerhaus Oberweiden.

V rámci těchto stáží měli žáci možnost seznámit se s reáliemi Rakouska, národními zvyky, tradičními pokrmy, spřátelili se s rakouskými žáky a absolvovali výlety po okolí a do termálních lázní Laa an der Thaya.

Čtrnáct žáků oborů Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů s pedagogickým doprovodem absolvovalo pracovní stáž ve Francii od 3. do 14. června 2019.

Žáci pracovali na zemědělských farmách, ve vinařských firmách a školních pracovištích partnerské školy v okolí města Auch, v Herranu, Jegunu, Lieu dit Antin, Lie udit Naroques, Pavie, Bararanu. Žáci se kromě zemědělských aktivit během stáže seznámili také s tradičním chovem kachen či slepic, prohlédli si partnerskou školu a školní výuková pracoviště, ochutnali francouzskou kuchyni, při společných akcích se seznámili s francouzskými a anglickými studenty, představili jim naši školu i Českou republiku, absolvovali několik výletů po okolí, a prohlédli si památky v Auch a v Toulouse. Někteří byli ubytováni po celou dobu pobytu na zemědělských farmách, někteří se po práci vraceli na ubytovnu partnerské školy.

Všichni žáci absolvovali odbornou stáž s velmi dobrými výsledky a získali Europass – mobilita – osvědčení o absolvování zahraniční odborné stáže s popisem vykonávaných činností a získaných znalostí a dovedností. Získané zkušenosti zvýší jejich uplatnitelnost na domácím i zahraničním pracovním trhu.